הנפח
mishmarlayla
אני שוכב על הסדן
הקורנס מורם
הוא פועם בעוצמה
על ליבי הדאוב

עור! הזמן קולח
עוד חבטה מרעידת תבל
זעקה כבירה מחזירה בהדהוד
לאוזניים ערלות

צלמוות סביבי
רק בכבשן האש נגה
והנפח הולם ופועם
מפלח את הרבדים

תחשל
בצוק העתים קורא אני
מפרכס ומפלבל
אשנב לאושרי
תחשל שאוכל לחיות

במאפליה חי אני
תעניק לי רק שביב של אור
והרבדים המתקלפים יגלו
שאין בפנים רק כפור
 

You are viewing mishmarlayla